Bảng cắm Patch Panel - Vivanco Vivanco

Sắp xếp:

Vivanco - Chuyên cung cấp các thiết bị hệ thống mạng, cáp quang, cáp đồng trục

 1. Bảng cắm Patch panel CAT 5E - 24-port Unshielded VIVANCO 1U

  Patch panel CAT 5E 24 Port

  Bảng cắm Patch panel CAT 5E - 24-port Unshielded VIVANCO 1U

  Giá sản phẩm: 1.326.000 vnd

  - Bảng vá không che chắn CAT 5e 24 cổng, 1U

  - Mã sản phẩm: VCCPUF5241

  Xem thêm...
 2. Bảng cắm Patch panel 48-port Unshielded VIVANCO CAT.5E

  Patch panel 48-port CAT 5E

  Bảng cắm Patch panel 48-port Unshielded VIVANCO CAT.5E

  Giá sản phẩm: 2.621.000 vnd

  - Bảng điều khiển Patch 48 cổng CAT 5e không được che chắn, 2U

  -       Mã sản phẩm: VCCPUF5482

  Xem thêm...
 3. Patch panel 24-port Unshielded VIVANCO CAT.6

  Patch panel 24-port Cat 6

  Patch panel 24-port Unshielded VIVANCO CAT.6

  Giá sản phẩm: 2.878.000 vnd

  - Bảng vá CAT6 24 cổng không được che chắn, 1U

  - Mã sản phẩm: VCCPUF6241

  Xem thêm...
 4. Bảng cắm Patch Panel Vivanco - CAT 6 48 Port 2U

  Patch Panel CAT 6 48 Port 2U

  Bảng cắm Patch Panel Vivanco - CAT 6 48 Port 2U

  Giá sản phẩm: 5.241.000 vnd

  - Bảng vá CAT.6 48 cổng không được che chắn, 2U

  -       Mã sản phẩm: VCCPUF6482

  Xem thêm...
 5. Bảng Cắm Patch panel 24-port Shielded VIVANCO CAT.6

  Patch panel 24-port Shielded CAT 6

  Bảng Cắm Patch panel 24-port Shielded VIVANCO CAT.6

  Giá sản phẩm: 4.330.000 vnd

  - Bảng cắm Patch PanelCAT6 24 cổng Được bảo vệ, tải, 8 cổng làm một đơn vị.

  - Mã sản phẩm: VCCPSF6241.

  Xem thêm...
 6. Bảng cắm Patch panel 24-port Shielded VIVANCO CAT.6A

  Patch panel 24-port Shielded CAT.6A

  Bảng cắm Patch panel 24-port Shielded VIVANCO CAT.6A

  Giá sản phẩm: 4.905.000 vnd

  - Bảng cắm Patch Panel 24 cổng CAT.6A 10Gbps được bảo vệ.

  -       Mã sản phẩm: VPCPSFA241

  Xem thêm...
 7. Patch panel 24-port Unshielded VIVANCO CAT.6A

  Patch panel 24-port Unshielded CAT.6A

  Patch panel 24-port Unshielded VIVANCO CAT.6A

  Giá sản phẩm: 3.932.000 vnd

  - Bảng Patch Panel CAT6A 24 port Unshielded, Loaded, 8 port as one unit.

  - Mã sản phẩm: VPCPUFA242.

  Xem thêm...
 8. Bảng cắm Patch Panel 25-port voice Unshielded VIVANCO

  Patch Panel 25-port voice Unshielded

  Bảng cắm Patch Panel 25-port voice Unshielded VIVANCO

  Giá sản phẩm: 741.000 vnd

  - Bảng cắm Patch Panel VIVANCO 25 cổng thoại Không được bảo vệ, loaded.

  - Mã sản phẩm: VCCPUF3251.

  Xem thêm...
 9. Bảng cắm Patch Panel 50-port voice Unshielded VIVANCO

  Patch Panel 50-port voice Unshielded

  Bảng cắm Patch Panel 50-port voice Unshielded VIVANCO

  Giá sản phẩm: 1.441.000 vnd

  - Bảng cắm patch panel 50 cổng VIVANCO Không được bảo vệ, Loaded, 2U.

  - Mã sản phẩm: VCCPUF3502.

  Xem thêm...