Thông tin liên hệ

VIVAIO TECHNOLOGY

Korea
#507,E-SPACE,36, DIGITAL-RO 27-GIL, GURO-GU, SEOUL,08381,KOREA
Tel: +82-2-3282-3684       Fax: +82-2-3282-3688
Email: sale1@vivaio.tech
VietNam
94 Tân Thới Nhất 21,Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, HCM City, Vietnam
Hotline: 070 888 2345
Vivaio.tech
info@vivaio.tech
070 888 2345

VIVAIO TECHNOLOGY

Korea
507, E-SPACE, 36, DIGITAL-RO 27-GIL, GURO-GU, SEOUL, 08381, KOREA
Tel: +82-2-3282-3684
info@vivaio.tech
+82-2-3282-3684
+82-2-3282-3688

Để liên hệ với chúng tôi, vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

Những trường có dấu (*) là bắt buộc phải nhập dữ liệu.

Tên của bạn (*)
Địa chỉ
Địa chỉ email (*)
Điện thoại
Tiêu đề tin nhắn (*)
Nội dung (*)
 Nhập vào nội dung hình bên cạnh