Dây Cáp Mạng - Vivanco

Sắp xếp:

Dây cáp mạng chính hãng Vivanco - Nhập khẩu trực tiếp từ Đức.


 1. Dây cáp mạng VIVANCO CAT 7 S/FTP Shielded (305m/Drum, CMR, Grey)

  CAT 7 S/FTP Shielded CMR

  Dây cáp mạng VIVANCO CAT 7 S/FTP Shielded (305m/Drum, CMR, Grey)

  Giá sản phẩm: 9.543.000 vnd

  - CÁP CÁP CÁT CAT 7 S / FTP 305m / Trống, Xám, CM.

  - Mã sản phẩm: VPCASF7A4PVG3

  Xem thêm...
 2. Dây cáp mạng VIVANCO CAT.6A S/FTP (305m/Drum, LSZH, Purple)

  CAT.6A S/FTP LSZH

  Dây cáp mạng VIVANCO CAT.6A S/FTP (305m/Drum, LSZH, Purple)

  Giá sản phẩm: 6.333.000 vnd

  -       Cáp mạng bọc lưới chống nhiễu, bọc giáp nhôm từng đôi CAT.6A S/FTP 10Gbps, chuẩn LSZH, màu tím, 305 mét/cuộn.

  - Cáp được bảo vệ CAT.6A S / FTP, LSZH, Tím, 305m / Cuộn

  -       Mã sản phẩm: VPCASFA4LSP3

  Xem thêm...
 3. Cáp mạng VIVANCO CAT.6A S/FTP (305m/Drum, PVC, CM, Blue)

  CAT.6A S/FTP PVC

  Cáp mạng VIVANCO CAT.6A S/FTP (305m/Drum, PVC, CM, Blue)

  Giá sản phẩm: 5.947.000 vnđ

  -       Cáp mạng bọc lưới chống nhiễu, bọc giáp nhôm từng đôi CAT.6A S/FTP 10Gbps, chuẩn chống cháy CM, màu xanh dương, 305 mét/cuộn.

  - Cáp được bảo vệ CAT 6A S / FTP, CM, Blue, 305m / Cuộn

  -       Mã sản phẩm: VPCAUXA4PVG3

  Xem thêm...
 4. Cáp mạng VIVANCO CAT.6 FTP (305m/Drum, shielded, LSZH, PURPLE)

  CAT.6 FTP LSZH

  Cáp mạng VIVANCO CAT.6 FTP (305m/Drum, shielded, LSZH, PURPLE)

  Giá sản phẩm: 5.266.000 vnđ

  -       Cáp mạng bọc giáp chống nhiễu CAT.6 FTP, LSZH, màu tím, 305 mét/cuộn.

  -       Cáp được bảo vệ CAT.6 F / UTP, LSZH, Tím, 305m / Cuộn

  -       Mã sản phẩm: VCCAFU64LSP3

  Xem thêm...
 5. Cáp mạng VIVANCO CAT.6 UTP (305m/Box, PVC, Blue)

  CAT.6 UTP PVC

  Cáp mạng VIVANCO CAT.6 UTP (305m/Box, PVC, Blue)

  Giá sản phẩm; 2.800.000 vnd

  -       Cáp mạng CAT.6 UTP, vỏ nhựa PVC, màu xanh dương, 305 mét/thùng.

  - Cáp không được bọc CAT.6 U / UTP, PVC, Blue, hộp kéo dài 305m /.

  -       Mã sản phẩm: VCCAUU64PVB3

  Xem thêm...
 6. Cáp mạng VIVANCO CAT.5E UTP (305m/Box, PVC, Blue)

  CAT.5E UTP PVC

  Cáp mạng VIVANCO CAT.5E UTP (305m/Box, PVC, Blue)

  Giá sản phẩm; 2.183.000 vnd

  -       Cáp mạng CAT.5E UTP, vỏ nhựa PVC, màu xanh dương, 305 mét/thùng.

  - Cáp không được bảo vệ CAT.5E U / UTP, PVC, Blue, hộp kéo dài 305m /.

  -       Mã sản phẩm: VCCAUU54PVB3

  Xem thêm...
 7. Cáp mạng VIVANCO CAT.5E SFTP (305m/Drum, CM, Grey)

  CAT.5E SFTP CM

  Cáp mạng VIVANCO CAT.5E SFTP (305m/Drum, CM, Grey)

  Giá sản phẩm: 2.617.000 vnđ

  -       Cáp mạng bọc giáp lưới chống nhiễu CAT.5E SFTP, chuẩn chống cháy CM, màu xám, 305 mét/cuộn.

  - Cáp bảo vệ CAT.5E SFTP, CM, Xám, 305m / Trống.

  -       Mã sản phẩm: VCCAUU54CMG3

  Xem thêm...
 8. Cáp mạng VIVANCO CAT.5E SFTP (305m/Drum, PVC, Grey)

  CAT.5E SFTP PVC

  Cáp mạng VIVANCO CAT.5E SFTP (305m/Drum, PVC, Grey)

  Giá sản phẩm: 1.277.000 vnd

  -       Cáp mạng bọc giáp lưới chống nhiễu CAT.5E SFTP, màu xám, 305 mét/cuộn.

  - Cáp được bảo vệ CAT.5E SF / UTP, PVC, Xám, 305m / Trống.

  -       Mã sản phẩm: VCCAUU52PVG3


  Xem thêm...
 9. Dây cáp mạng VIVANCO CAT 7 S/FTP SHIELDED (305m/Drum, LSZH, Purple)

  CAT 7 S/FTP SHIELDED LSZH

  Dây cáp mạng VIVANCO CAT 7 S/FTP SHIELDED (305m/Drum, LSZH, Purple)

  Giá sản phẩm: 10.445.000 vnd

  - Dây cáp mạng CAT 7 S / FTP 305m / Trống, Tím, LSZH.

  - Mã sản phẩm: VPCASF7A4LSO3.

  Xem thêm...
 10. Dây cáp mạng VIVANCO CAT 7 S/FTP SHIELDED (305m/Drum, PE, Black)

  CAT 7 S/FTP SHIELDED PE

  Dây cáp mạng VIVANCO CAT 7 S/FTP SHIELDED (305m/Drum, PE, Black)
  Xem thêm...
 11. Dây cáp mạng VIVANCO CAT 7 S/FTP SHIELDED (305m/Drum, PVC, Blue)

  CAT 7 S/FTP SHIELDED PVC

  Dây cáp mạng VIVANCO CAT 7 S/FTP SHIELDED (305m/Drum, PVC, Blue)

  Giá sản phẩm: 9.543.000 vnd

  - Dây cáp mạng CAT 7 S / FTP 305m / Trống, Xanh lam, PVC.

  - Mã sản phẩm: VPCASF7A4PVG3.

  Xem thêm...
 12. Dây cáp mạng VIVANCO CAT.6 UTP (305m/Box, CM, Blue)

  CAT.6 UTP CM

  Dây cáp mạng VIVANCO CAT.6 UTP (305m/Box, CM, Blue)

  Giá sản phẩm: 2.928.000 vnd

  -       Cáp mạng CAT.6 UTP, chuẩn chống cháy CM, màu xanh dương, 305 mét/thùng.

  - Cáp không được bảo vệ CAT.6 U / UTP, CM, Blue, hộp kéo dài 305m /

  -       Mã sản phẩm: VCCAUU64CMG3

  Xem thêm...
 13. Cáp mạng VIVANCO CAT3 10 Pair U/UTP (305m/Drum, CM, Grey)

  CAT3 10 Pair U/UTP

  Cáp mạng VIVANCO CAT3 10 Pair U/UTP (305m/Drum, CM, Grey)

  Giá sản phẩm: 6.640.000 vnd

  - Dây cáp mạng CAT3 10 pair U/UTP Unshielded Cable, 305m/Drum, CM, Grey.

  - Mã sản phẩm: VCCAUU3010PVG3.

  Xem thêm...
 14. Cáp mạng VIVANCO CAT3 20 Pair U/UTP (305m/Drum, PVC, Grey)

  CAT3 20 Pair U/UTP

  Cáp mạng VIVANCO CAT3 20 Pair U/UTP (305m/Drum, PVC, Grey)

  Giá sản phẩm: 11.150.000 vnd

  - Dây cáp mạng CAT3 20 pair U/UTP Unshielded 0.4 Cable, 305m/Drum, PVC, Grey.

  - Mã sản phẩm: VCCAUU3020PVG3.

  Xem thêm...
 15. Cáp mạng VIVANCO CAT3 30 Pair U/UTP (305m/Drum, PVC, Grey)

  CAT3 30 Pair U/UTP

  Cáp mạng VIVANCO CAT3 30 Pair U/UTP (305m/Drum, PVC, Grey)

  Giá sản phẩm: 15.497.000 vnd

  - Dây cáp mạng CAT3 30 pair U/UTP Unshielded Cable, 305 m/Drum, PVC, Grey.

  - Mã sản phẩm: VCCAUU3030PVG3.

  Xem thêm...
 16. Cáp mạng VIVANCO CAT3 100 Pair U/UTP (305m/Drum, PVC, Grey)

  CAT3 100 Pair U/UTP

  Cáp mạng VIVANCO CAT3 100 Pair U/UTP (305m/Drum, PVC, Grey)

  Giá sản phẩm: 47.147.000 vnd

  - Dây cáp mạng CAT3 100 pair U/UTP Unshielded Cable, 305 m/Drum, PVC, Grey.

  - Mã sản phẩm: VCCAUU3100PVG3.

  Xem thêm...
 17. Cáp mạng VIVANCO CAT3 200 Pair U/UTP (305m/Drum, PVC, Grey)

  CAT3 200 Pair U/UTP

  Cáp mạng VIVANCO CAT3 200 Pair U/UTP (305m/Drum, PVC, Grey)

  Giá sản phẩm: 89.606.000 vnd

  - Dây cáp mạng CAT3 200 pair U/UTP Unshielded Cable, 305 m/Drum, PVC, Grey.

  - Mã sản phẩm: VCCAUU3200PVG3.

  Xem thêm...
 18. Cáp mạng VIVANCO CAT3 300 Pair U/UTP (305m/Drum, PVC, Grey)

  CAT3 300 Pair U/UTP

  Cáp mạng VIVANCO CAT3 300 Pair U/UTP (305m/Drum, PVC, Grey)

  Giá sản phẩm: 131.717.000 vnd

  - Dây cáp mạng CAT3 300 pair U/UTP Unshielded Cable, 305 m/Drum, PVC, Grey.

  - Mã sản phẩm: VCCAUU3300PVG3.

  Xem thêm...